Hurtig levering    .    Ingen minimumskøb  

Salgs- og handelsbetingelser - Lübech Living ApS

Pr. 1. januar 2020 

 

 

Indgåelse af aftaler

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb af produkter hos Lübech Living ApS (LL i efterfølgende tekst). De gældende salgs- og leveringsbetingelser findes på www.lubechliving.dk hvor LL forbeholder sig ret til at opdaterer salgs- og leveringsbetingelser med angivelse af ikrafttrædelsesdato. Det er jer, som kunde der er ansvarlig for at holde jer ajour med de gældende salgs- og leveringsbetingelser. Det er tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelse fra LL, der afgør, hvilke salgs- og leveringsbetingelser der er gældende. Fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med LL’s skriftlige accept.

Elektronisk kommunikation

Ved køb af produkter fra LL accepterer du, at løbende kommunikation og meddelelser vil ske elektronisk til den af dig oplyste e-mailadresse. Du accepterer, at elektroniske meddelelser således har samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.
 

Login til webshop

Som kunde hos LL modtager du et personligt login til vores webshop www.shop.lubechliving.dk 

 

Køb af produkter fra LL

Aftale om køb af produkter fra LL indgås på dansk, tysk eller engelsk. Aftale om køb baseres på de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Aftale om køb anses først som endelig indgået, på det tidspunkt LL bekræfter din ordre. Ordrebekræftelsen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse. Adressen anses for at være leveringsadressen, såfremt dette ikke er korrekt, er kunden ansvarlig for at give LL besked.
Det er vigtigt, at du allerede ved ordreafgivelse meddeler os, hvis der er dage, du IKKE kan modtage varer, har specielle åbningstider, eller hvis du har andre ønsker vedr. leveringen.
Det er kundens ansvar at tjekke at oplysningerne op ordrebekræftelsen inkl. adresse, produkter og leveringstidspunkt er korrekte og såfremt de ikke er korrekte ansvarlig for at korrigerer hos LL straks efter modtagelse af ordrebekræftelse og senest den efterfølgende dag.

Ordrebekræftelsen skal ikke anses som faktura eller proforma faktura, da denne er eksklusiv fragtomkostninger.
 

Fragtomkostninger beregnes efter varerne er pakket udfra faktisk vægt og volume.

Betalingsbetingelser

For nye kunder: Forudbetaling iht. fremsendte proforma faktura før afsendelse af ordre.

For eksisterende kunder: 14 dage netto fra fakturadato – Den dag ordren sendes fra lager.

LL har ikke beløbsmæssig minimumsordre, men kunden skal til enhver tid købe iht. de oplyste pakkemængder.

For UASHMAMA og BY EVE kan særskilte oplysninger rekvireres på info@lubechliving.dk.

 

Speciel ordre

Ved ønske om modtagelse af vareprøver findes der særskilte salgs- og leveringsbetingelser.

Ved speciel ordre, hvor der indgås aftale om mængderabat er der særskilte salg- og leveringsbetingelser.

Disse kan modtages ved kontakt til LL.


Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer LL indtil hele købesummen inkl. eventuelle påløbne renter og omkostninger er betalt.


Levering

Lagervarer leveres som udgangspunkt i løbet af 1-3 dage. I højsæsoner fra 10.1 – 28.2 samt 10.8 – 15.9 kan leveringstiden forekomme længere.

For UASHMAMA og BY EVE er der særskilte leveringstider, som kan rekvireres hos LL.

Hvis ikke andet er aftalt, sender LL varerne så snart de er klar og såfremt kunden ikke har oplyst eget transportfirma, sender LL med vores faste samarbejdspartnere til den angivne adresse på ordrebekræftelsen.
På det tidspunkt din ordre er afsendt har du ikke længere mulighed for at ændre leveringsdagen. Du bærer ansvaret for, at der er adgang til det aftalte leveringssted. Hvis du ikke er til stede på leveringsdagen, og fragtfirmaet forgæves forsøger at levere, vil den evt. ekstraregning på fragt pålægges dig som kunde.

Ved levering til udlandet påtager LL sig ingen forpligtelser i forhold til indberetning af told, afgifter m.m.

LL leverer altid AB Fredrikstadvej 15, 9200 Aalborg SV. Norge og Schweiz er DDP.

 

Fakta om dit køb

Produkter leveret af LL er grundlæggende håndlavede produkter. Vi gør derfor opmærksom på at vores produkter kan variere i størrelse, farver og udseende.

Produkter der kan anvendes udendørs er alle angivet med information om dette. Alle andre produkter er til anvendelse indendørs.           

 

Reklamationer

Jf. ovenstående afsnit er alle produkter leveres af LL håndlavet og reklamationer der skyldes et af disse tilfælde vil ikke kunne godtages som reklamation.

Såfremt et produkt fra LL ikke imødekommer sit funktionelle virke, behandler vi en eventuel henvendelse om reklamation i løbet af 1 – 8 dage. Alle reklamationer skal indeholde en grundig beskrivelse for henvendelse, specifikation af antal, farve, størrelse samt billeddokumentation. Såfremt dette ikke udfyldes frasiger LL sig retten til at behandle sagen og varen ses derfor forsat som komplet leveret og et evt. udestående beløb vil forsat indkræves.     

Du opfordres til at gennemgå leverancen for fragtskader og antal/mængde straks ved modtagelsen, og inden der kvitteres for modtagelsen på fragtbrevet. Evt. mangler eller skader skal noteres på fragtbrevet, med transportørens påtegning som accept. Såfremt du ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af dig.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Ved fejlagtige leverancer eller beskadigede varer, skal LL kontaktes hurtigst muligt og senest inden 8 dage efter modtagelse af varerne. Efter de 8 dage kan varen ikke reklameres med undtagelse af at varen funktion viser sig ikke er være intakt.

Refundering af varer samt returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med LL.

Returret
Alle reklamationer skal sendes pr. email med billeddokumentation, som tydeligt viser fejl eller skade. Returnering af varer kan kun ske mod forudgående aftale med salgsafdelingen hos LL. LL forbeholder sig ret til, ved ekstraordinær eller ufyldestgørende reklamation, at kreditere reklamationen med - 20 % af den fakturerede værdi. Ved brudt emballage eller manglende original emballage krediteres reklamationen med -50% af den fakturerede værdi.


Nyhedsmail

Som login-kunde hos LL vil du automatisk modtager den første udsendte nyhedsmail. Du har ved modtagelse af denne mulighed for at afmelde dig med det samme og derefter ikke modtage efterfølgende nyhedsmails.

Nyhedsmails sendes som udgangspunkt til den kontaktperson, der er oplyst ved registrering. Du kan ændre navn på kontaktperson og mailadresse ved at henvende dig til info@lubechliving.dk

 

Forbehold

LL tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

Transport af rettigheder og forpligtelser

Oplysninger, der er givet til LL vil kun blive brugt internt. De vil ikke blive solgt eller givet videre til tredjepart.


Force Majeure

LL er ikke ansvarlig for forsinkelse og/eller mangler, som skyldes omstændigheder udenfor LL’s kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.


Værneting

Eventuelle tvister mellem kunden og LL afgøres ved danske domstole efter dansk ret med LL hjemsted som værneting.


Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem dig og LL være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.


Persondataforordning (GDPR)

Alle kunder med login giver samtykke til, at LL indsamler virksomhedens almindelige oplysninger. Det drejer sig om følgende:

Firmanavn

Cvr-nr.

Adresse, postnr. og by

Telefonnr.

E-mail

Hjemmeside

Branche

 

Personoplysninger

Udover ovenstående almindelige virksomhedsoplysninger indsamler vi desuden oplysninger om den eller de personer, der repræsenterer virksomheden. Det drejer sig om:

Navn på kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnr. og/eller mobilnr.

Kontaktpersonens e-mailadresse

De almindelige virksomhedsoplysninger samt personoplysninger, vi indsamler, vil blive opbevaret i en kundedatabase, som ligger i vores IT-system.


Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Som kunde hos LL har vi som dokumentation brug for din virksomheds almindelige kontaktoplysninger samt de personoplysninger, som du repræsenterer virksomheden med. Alle oplysninger opbevares i vores IT-system.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.


Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til at opfylde den aftale, din virksomhed har indgået for at være kunde hos LL.


Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med levering af ordre

LL samarbejder med flere forskellige fragtfirmaer som forestår fragt af ordre, og i den forbindelse videregiver vi både din virksomheds almindelige oplysninger og dine personoplysninger til fragtfirmaet med det formål, at de skal kunne servicere dig som kunde.
 

Når du registreres som kunde hos LL, accepterer du samtidig, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere.


Brug af data behandlere

LL gør brug af eksterne data behandlere, der behandler oplysninger om dig og den virksomhed du repræsenterer. Der er tale om administrative formål i forbindelse med opbevaring af oplysninger i vores IT-system. For at sikre, at behandlingen sker fortroligt og i overensstemmelse med vores instruks, har vi indgået databehandleraftaler med de respektive parter. Databehandlerne må ikke anvende de oplysninger, de behandler på LL’s vegne, til andre formål.

 

- Team Lübech Living